Onze kernwaarden zijn leidend voor ons denken en doen. Ze laten zien hoe we omgaan met kinderen, ouders en elkaar.

Verbinding

Samen met elkaar verzorgen we het onderwijs en de opvang en organiseren we uitdagende activiteiten voor kinderen. Daarbij maken we gebruik van de deskundigheid en de bekwaamheid van elkaar en andere organisaties. De samenwerking komt tot uiting doordat er geplande en spontane leermomenten plaatsvinden tussen de medewerkers en tussen kinderen van alle leeftijden.  

Veilig en vertrouwd 

We zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen worden opgevangen, zich kunnen ontwikkelen en medewerkers kunnen werken en zich ook verder kunnen ontwikkelen. Veiligheid vormt de basis van het Kindcentrum. Wanneer de veiligheid is gewaarborgd kan er volop aandacht worden gegeven aan ieder kind. De ontwikkel- en opvoedingsbehoefte staan centraal. Daarin staat het kindcentrum en haar interne organisatie niet alleen. Externe partners waar we nauw mee samen werken worden indien nodig daarbij betrokken. 

Veelzijdig

We laten de kinderen met veel verschillende onderwerpen, activiteiten en werkvormen kennismaken, zodat ze zich op deze manier breed kunnen ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat het leren en ontwikkelen betekenisvol is voor het kind. Het leren is zo veel mogelijk functioneel voor de (school)praktijk van alle dag, zoals kinderen die ervaren. We stemmen ons brede aanbod af op de kinderen in plaats van dat de kinderen zich aan het aanbod moeten aanpassen. 

Vrijheid en verantwoordelijkheid 

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en een eigen weg te vinden. Wij leren de kinderen verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving te dragen. Door kinderen een bepaalde mate van vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is de taak van onze medewerkers om de kinderen een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. De kinderen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor hen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen. 

Vriendschap

We zijn een plek waar kinderen op jonge leeftijd kennismaken met de nationale, internationale en interculturele samenleving waarin ze leven. Het kindcentrum zal vele nationaliteiten en culturen bij elkaar brengen. We willen ‘over grenzen heen kijken’, zodat hun wereld wordt vergroot. Zo ontstaat er een breder perspectief en een goede toerusting op het functioneren in onze samenleving.