We werken als team vanuit onze gedeelde visie en kernwaarden. We hebben  een open, onderzoekende, zelf reflecterende houding, gericht op de samenwerking met alle medewerkers, kinderen en ouders. We zijn een lerende organisatie.

Voor ons zijn alle kinderen even belangrijk. Om ze te helpen en te begeleiden in hun ontwikkeling en het onderwijs dat we bieden, is het belangrijk om te zorgen voor een veilige omgeving. Respect voor elkaar en de individuele verschillen in al hun diversiteit zijn daarvoor ons uitgangspunt.

De samenwerking met ouders is voor ons erg belangrijk. Zij zijn de eerste en belangrijkste partner bij de ontwikkeling, zorg en opvoeding van hun kind. Onze manier van werken is er op gericht om de betrokkenheid van ouders te vergroten.

Het aanbod dat we bieden is gevarieerd en uitdagend. Dat kunnen we doen in een heel mooi nieuw gebouw waarin we dat zowel binnen als buiten kunnen doen.  Bij ons is er een variatie van kinderopvang en onderwijs gedurende de dag, elke met een eigen invulling. Naast de basisvaardigheden verzorgen wij een breed aanbod van spel, sport, kunst en cultuur, natuur, wetenschap en techniek en digitale vaardigheden die belangrijk zijn voor de toekomst.

Binnen onze zorg zijn preventie, vroegsignalering en betrokkenheid basiscompetenties van al onze medewerkers. We hanteren doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen en hebben een goed leerlingvolgsysteem die dit ondersteunt.