Bijna.... Schoolopening in:
Intranet

Kindcentrum Sluisbuurt is een evenwichtig kindcentrum, waar opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar samenkomen. Het is een kindcentrum waar in al hun diversiteit kinderen, ouders en opvoeders, pedagogisch medewerkers en leraren elkaar ontmoeten om tot leren en ontwikkeling te komen. Een plek waar iedereen zich niet alleen veilig voelt, maar zich ook thuis voelt. 

Bij ons zijn kinderopvang, voorschool en basisonderwijs geïntegreerd. De samenwerking tussen de medewerkers versterkt de ontwikkeling van de kinderen. Zij werken samen aan een ononderbroken ontwikkeling van het kind. De manier waarop de educatieve-, onderwijs- en ontwikkelactiviteiten worden aangeboden, is afgestemd op wat kinderen nodig hebben.

Hierbij past een uitdagende omgeving waar leren, spelen, ontdekken, inspanning en ontspanning hand in hand gaan. We gaan ervan uit dat onderwijs en opvoeding kindvolgend kunnen zijn als het kan, maar ook kindleidend als het nodig is.  

Kinderen ontwikkelen zich altijd en overal. Ouders en de omgeving hebben invloed op die ontwikkeling. Al heel snel komen kinderopvang en onderwijs in beeld. Wij bieden kinderen een omgeving waarin zij zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. We beschouwen opvang en onderwijs niet als gescheiden werelden. We werken, ontdekken en leren met en van elkaar, ieder met zijn of haar eigen kennis en ervaring.