Bijna.... Schoolopening in:
Intranet

Een nieuwe school op Zeeburgereiland

Start augustus 2023

Een nieuwe school op Zeeburgereiland

Start augustus 2023

Een nieuwe school op Zeeburgereiland

Start augustus 2023

Kindcentrum Sluisbuurt is een Kindcentrum dat volop in ontwikkeling is. Uiteindelijk zal het een centrale plek innemen in de nieuwe wijk Sluisbuurt. Een plek waar opvang en onder­wijs onder één dak wordt samengebracht en een natuurlijke, ononderbroken groei van kinderen als uitgangspunt heeft. Ons doel is om kinderen samen te laten leren, de nieuwsgie­righeid te prikkelen, talenten te ontdekken en uw kind als uniek individu te benaderen. De manier waarop ons onderwijs en onze opvang wordt aangeboden, is afgestemd op wat kinderen nodig hebben. We laten ons inspireren door de toekomst zodat uw kind straks als actieve wereldburger klaar is voor de wereld die ze te wachten staat.

Naar verwachting zal in augustus 2024 het gebouw van Kindcentrum Sluisbuurt de deuren openen. In augustus 2023 starten we al met ons onderwijs. We zullen de school dus een jaar in een tijdelijk onderkomen onderbrengen. De locatie van dit tijdelijk onderkomen is nog niet bekend, maar we houden jullie uiteraard op de hoogte.

Activiteiten

April 2023

7 apr Hele dag

Goede Vrijdag

9 apr Hele dag

1e Paasdag

10 apr Hele dag

2e Paasdag

22 apr - 7 mei Hele dag

Meivakantie

Mei 2023

18 mei Hele dag

Hemelvaart