Een nieuwe school op Zeeburgereiland

Start augustus 2023

Een nieuwe school op Zeeburgereiland

Start augustus 2023

Een nieuwe school op Zeeburgereiland

Start augustus 2023

UPDATE

Zoals misschien al bekend is heeft de nieuwbouw van Kindcentrum Sluisbuurt vertraging op gelopen. We hadden gehoopt dat het kindcentrum er al zou staan, maar door verschillende oorzaken is dat niet gelukt. De optie om gewoon te wachten tot het kindcentrum er zou staan is er niet, want de overheid verwacht van ons dat we gaan starten op de afgesproken datum. En dat vinden we helemaal niet erg. We zijn al een lange tijd bezig met de voorbereidingen en we zijn er helemaal klaar voor!

Tijdelijke locatie

Het nog te bouwen kindcentrum zal dus, zolang de nieuwbouw nog niet is gerealiseerd, starten op een andere locatie. De afgelopen maanden zijn we in overleg geweest met de Gemeente Amsterdam over die tijdelijke locatie. Een noodvoorziening in de directe omgeving was te kostbaar en dus hebben we een aantal alternatieven bekeken. Afgelopen week is het besluit genomen om te starten in een bestaand kindcentrum:

DKC De Kleine Kapitein aan de Cruquiusweg 88

google maps cruquiusweg 88

Er is gekozen voor deze locatie omdat dit bestaande kindcentrum nog voldoende ruimte heeft voor ons en het niet al te ver ligt t.o.v. de plek waar ons eigen kindcentrum gebouwd gaat worden. De locatie is goed te bereiken over de weg, maar er kan ook gebruik gemaakt worden van de pontverbinding met de Sluisbuurt.

In het gebouw trekken we in op de tweede verdieping. We krijgen de beschikking over twee nieuwe lokalen, eigen toiletten en een gespreksruimte. Een mooie plek om een goede start te maken.

Startgroep

We zullen in eerste instantie starten met kinderen die naar groep 1 en 2 gaan. Mochten er voldoende kinderen zijn om een oudere groep te starten, dan is dat zeker bespreekbaar. We hebben in ieder geval al genoeg leraren om te beginnen. Misschien zijn er nog meer ouders die zich aan het oriënteren zijn of al weten dat ze hun kind(eren) willen inschrijven bij ons. Neem dan vooral contact met ons op!

Kinderopvang

Kindcentrum Sluisbuurt is natuurlijk meer dan een school. Het is een kinderopvang, voorschool en basisschool in één. Dit kunnen we in ons tijdelijk onderkomen helaas nog niet helemaal realiseren. Maar de partner waar we uiteindelijk mee gaan samenwerken, Eigen&Wijzer, heeft vlak naast De Kleine Kapitein een eigen locatie met een Kinderdagverblijf en een BSO:

Het Wijze Eiland aan de Th. K. van Lohuizenlaan 198

Dus ben je naast een basisschool op zoek naar een kinderdagverblijf voor een jonger broertje of zusje en wil je ook gebruik maken van de BSO, dan is dat mogelijk. De voorzieningen zijn er, alleen nog even anders.

Wellicht tot snel!

Geert-Jan Rietkerk
directeur Kindcentrum Sluisbuurt

 

Kindcentrum Sluisbuurt is een Kindcentrum dat volop in ontwikkeling is. Uiteindelijk zal het een centrale plek innemen in de nieuwe wijk Sluisbuurt. Een plek waar opvang en onder­wijs onder één dak wordt samengebracht en een natuurlijke, ononderbroken groei van kinderen als uitgangspunt heeft. Ons doel is om kinderen samen te laten leren, de nieuwsgie­righeid te prikkelen, talenten te ontdekken en uw kind als uniek individu te benaderen. De manier waarop ons onderwijs en onze opvang wordt aangeboden, is afgestemd op wat kinderen nodig hebben. We laten ons inspireren door de toekomst zodat uw kind straks als actieve wereldburger klaar is voor de wereld die ze te wachten staat.

Naar verwachting zal in januari 2025 het gebouw van Kindcentrum Sluisbuurt de deuren openen. In augustus 2023 starten we al met ons onderwijs. We zullen de school dus voor 1,5 jaar in een tijdelijk huisvesting ondergebracht worden. De locatie van dit tijdelijk onderkomen is nog niet bekend, maar we houden jullie uiteraard op de hoogte.

Activiteiten

Juli 2023

22 jul - 3 sep Hele dag

Zomervakantie

September 2023

4 sep Hele dag

Opening KC Sluisbuurt