De aanmeldprocedure in een notendop

 

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen. Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Wat moet u doen?

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier in op onze school.

 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1, zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school.
 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u per mail een bewijs van registratie.
  Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:

 • uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 • uw kind zit op een (I)KC;
 • de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
 • u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.

Geen voorkeursformulier?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van www.bboamsterdam.nl. Ook kunt u dit op onze school krijgen. Voeg in dit geval altijd een adresbewijs toe, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren (en de voorrangsscholen bepaald worden).

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 7 maart 2024
 • kinderen geboren tussen 1 januari 2021 en 30 april 2021 6 juni 2024
 • kinderen geboren tussen 1 mei 2021 en 31 augustus 2021 7 november 2024

Een plaats op de basisschool
Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats.
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plek.

Toewijzing plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde. Voor de 1ste voorkeur gaat dit als volgt:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; dit aangemelde kind heeft een plaatsgarantie.
 2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, heeft tenminste 8 maanden voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
  b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een (Integraal) Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
 3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
 5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.

  Daarna worden de aanmeldingen die niet de school van 1ste voorkeur gekregen hebben, als volgt geplaatst:
 6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
 7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
 8. Het kind woont buiten Amsterdam.

Aanmelden en inschrijven
Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering:
Als tijdens dit aanmeldingsgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 244 6345 of stuur een e-mail naar toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO www.bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Zij-instromers
Zij-instromers zijn kinderen, die tijdens hun schoolloopbaan van school veranderen. Indien u belangstelling heeft voor Kindcentrum Sluisbuurt, dan is het verstandig om een afspraak te maken met de directie van Kindcentrum Sluisbuurt.
Indien u graag wil overstappen naar Kindcentrum Sluisbuurt, dan hangt een daadwerkelijke plaatsing af van de volgende factoren:

 1. Is er plaats in de betreffende groep ? Maximaal aantal leerlingen is 28.
 2. Het aantal zorgleerlingen in de groep
 3. Mogelijkheden van extra ondersteuning en individuele begeleding
 4. Omvang en aard van eventuele anbulante begeleiding
 5. Deskundigheid en inzet leraren
 6. Aanwezigheid van RT
 7. (Technische) aanpassingen van school en lesruimte.

Wij zullen altijd informatie inwinnen bij de huidige school. Mocht uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig hebben, zullen wij kijken of we deze kunnen bieden. Ook de samenstelling van de huidige groep  met betrekking tot de zorg kan een rol in spelen in het wel of niet plaatsen van uw zoon of dochter.

Wij handelen conform de huidige richtlijnen met betrekking tot de zorgplicht bij het aanmelden. Deze zorgplicht geldt voor alle basisscholen in Nederland.

Het komt een enkele keer voor dat ouders vier weken voor de zomervakantie contact met ons opnemen. Wij kunnen in dat geval niet garanderen dat de gehele procedure voor de zomervakantie wordt afgerond.

Brochure naar de basisschool in schooljaar 2024-2025

Brochure to primary school in school year 2024-2025 (English)

Voorkeursformulier naar de basisschool in schooljaar 2024-2025