Kindcentrum Sluisbuurt stelt zich tot doel om van kinderen mensen te maken die onbevreesd in het leven staan, vol van zelfvertrouwen, creatief in doen en denken, initiatiefrijk, sociaal en die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid leren nemen.

Om dit te bereiken bieden wij kinderen een rijk en gevarieerd aanbod, waarbij opvang en onderwijs door elkaar zijn gevlochten tot een overzichtelijk en uitgebalanceerd dagprogramma. Dit programma wordt ingedeeld in verschillende vormen van ‘tijd’:

onderwijstijd, eigen tijd, sporttijd, etenstijd, cultuurtijd en buitentijd

CultuurtijdEigentijd

EtenstijdOnderwijstijd

SporttijdBuitentijd.png