Bijna.... Schoolopening in:
Intranet

Ons onderwijs richt zich net als de opvang op de unieke ontwikkeling van ieder kind. In ons Kindcentrum werken leerkrachten, onderwijs ondersteunende medewerkers en pedagogisch medewerkers samen om de kinderen optimaal te laten ontwikkelen.

Wij richten ons onderwijs in volgens de volgende uitgangspunten:

Duurzaamheid

Kinderen krijgen kansen en mogelijkheden om competenties te verwerven die ze nodig hebben om zo goed mogelijk te functioneren in hun persoonlijk leven, maar ook in de samenleving waar ze deel vanuit maken. De term duurzaam slaat vooral op het feit dat kinderen competenties verwerven die van groot belang zijn in hun latere leven. Belangrijk is dat  ze die competenties zo diepgaand verwerven dat ze die langdurig, doelgericht en efficiënt kunnen inzetten. 

Basisvaardigheden

Taal en rekenen zijn belangrijke basisvaardigheden. Dat geldt ook voor digitale geletterdheid en burgerschap. Deze vaardigheden verwerven is van groot belang in het latere leven. 

Thematisch onderwijs

Bij ons thematisch onderwijs vinden we leren en ontdekken belangrijk, waarbij de inbreng van de kinderen een centrale plaats inneemt. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. De kinderen hebben met thematisch onderwijs meer plezier en worden zich meer bewust van hun ontwikkeling. Ze weten waarom ze nieuwe dingen leren, leggen makkelijker verbanden en ontdekken hoe ze beter worden.

Internationaal

Ons Kindcentrum is een plek waar kinderen op jonge leeftijd kennismaken met de internationale en interculturele samenleving waarin ze leven. Het Kindcentrum zal vele nationaliteiten en culturen bij elkaar brengen. We willen ‘over grenzen heen kijken’, zodat hun wereld  wordt vergroot. Zo ontstaat er een breder perspectief en een goede toerusting op het functioneren in onze samenleving. Door internationalisering wordt de professionalisering van medewerkers bevorderd en het curriculum van het Kindcentrum verrijkt. 

Zorg en welzijn 

Zorg staat voor een veilige en zorgzame omgeving waarin kinderen worden opgevangen, zich kunnen ontwikkelen en medewerkers kunnen werken en zich ook verder kunnen ontwikkelen. Veiligheid vormt de basis van ons Kindcentrum. Wanneer de veiligheid is gewaarborgd kan er volop aandacht worden gegeven aan ieder kind. De ontwikkel- en opvoedingsbehoefte staan centraal. Daarin staat het Kindcentrum en haar interne organisatie niet alleen. Externe partners waar we nauw mee samen werken worden indien nodig daarbij betrokken.