Voor kinderen van 0 tot 4 jaar : Dagopvang en (VVE) Peuteropvang

Wij bieden professionele dagopvang aan kinderen van 0-4 jaar. In een veilige en stimulerende omgeving ontvangen de kinderen een deskundige en liefdevolle verzorging. Het is belangrijk dat het dagritme op het kinderdagverblijf zo goed mogelijk aansluit bij de thuissituatie. Daarom hechten wij veel waarde aan ouderbetrokkenheid. Onze groepsruimtes zijn knus en veilig ingericht met verschillende speelhoeken, passend spelmateriaal en een directe uitgang naar de afgesloten speelplaats.

Wij bieden voldoende bewegingsvrijheid en uitdaging aan en wij werken  met een open-deurenbeleid. Uw kind gaat samen met andere kinderen op ontdekkingstocht, wordt creatief gestimuleerd, ontwikkelt fantasie en krijgt gaandeweg een steeds grotere woordenschat.
Wij leren de kinderen samen spelen, samen delen en samen doen. Gezonde voeding en veel buiten spelen maken de opvang compleet. 

Vanaf 2 jaar bieden we de kinderen een vroegschools programma. Ook kinderen met een indicatie kunnen bij ons terecht. De peuteropvang (voorschool) wordt van maandag tot en met vrijdag geboden van 08.30 tot 14.00 uur.  

Voor kinderen vanaf 4 jaar : Buitenschoolse opvang

De openingstijden van de buitenschoolse opvang sluiten aan op de schooltijden.
De buitenschoolse opvang is  tot 18.30 uur geopend. De opvang wordt afgestemd op de interesses en de leeftijd van uw kind. Ook tijdens extra vrije schooldagen en vakanties is er opvang voor de kinderen.

naar de website van Eigen&Wijzer