Ouderraad 

Naast het vaste onderwijsprogramma wordt er van alles georganiseerd. De schoolreisjes, de avondvierdaagse, de bibliotheek, sportdag, de intocht van Sinterklaas, de Koningsspelen en nog veel meer. Allemaal activiteiten waarbij ouderhulp onmisbaar is en die vanuit de Ouderraad gecoördineerd wordt.

Coördineren is hier nadrukkelijk niet hetzelfde als organiseren; het doel van de Ouderraad is om het geld dat de school via de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt op een verantwoorde manier te besteden zodat alle kinderen uit alle jaargroepen er plezier van hebben. En dat uit zich onder andere in de jaarlijkse activiteiten die hierboven genoemd zijn, maar we staan open voor aanvullende suggesties! 

We streven in de Ouderraad naar een vertegenwoordiging van 1 ouder per groep en vergaderen eens per 6 tot 8 weken. Hierbij is de directeur ook aanwezig. We zijn altijd op zoek naar inspirerende versterking! Aanmelden kan via kcsluisbuurt.info@askoscholen.nl

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor veel activiteiten komt geen vergoeding van het Rijk. Voor deze extra’s, die het onderwijs aantrekkelijker maken, vragen wij van ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van deze ouderbijdrage wordt elk jaar door de MR vastgesteld.

De ouderbijdrage voor 2023-2024 is vastgesteld op €55,00 per kind per jaar. Het is wettelijk bepaald dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is. Ouders die een stadspas hebben, kunnen deze gebruiken om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. U kunt met de pas van uw kind(eren) langskomen bij de administratie of de directie.

Voor ouders die geen mogelijkheid zien om de ouderbijdrage te betalen en niet beschikken over een stadspas zijn er wellicht andere mogelijkheden. Hiervoor kunt u bij de directeur terecht.

Kinderen waarvan de ouders de bijdrage niet kunnen of willen betalen zullen hier geen hinder van ondervinden. Alle kinderen doen altijd mee!