Hoewel we allemaal unieke mensen zijn, staan we voor dezelfde idealen, een brede ontwikkeling van alle kinderen die onderwijs en kinderopvang volgen. In een snel veranderende wereld wil Kindcentrum Sluisbuurt voorop blijven lopen en leerlingen in brede zin voorbereiden op wat de toekomst van hen vraagt. In alles wat we doen, dragen we uit dat we met aandacht en ambitie verbinden. Die waarden staan niet op zichzelf. In samenhang vormen ze onze kernopdracht. Waar we in geloven en waar we samen voor staan. 

We beseffen dat we met elkaar verbonden zijn. Onderling als professionals, met de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd, met ouders en andere samenwerkingspartners. Met de omgeving waar we deel van uitmaken. Voor de kinderen geldt: 

We zien jou volledig in wie je bent en wat je kunt, inclusief je achtergrond, taal, religie, etniciteit, handicap en geaardheid. We zien je eigenheid en potentieel, maken je bewust van je persoonlijke kwaliteiten, bieden zo goed mogelijk onderwijs en kinderopvang en werken doelgericht toe naar de best mogelijke ontwikkelingskansen voor jou. 

Daarbij omarmen we de aanwezige verschillen, zoeken we naar de overeenkomsten, waarderen we de waarde en creëren we verbinding.