Onze visie op leren en ontwikkelen waar wij voor staan

We zorgen wij voor een optimale leercultuur door leerdoelen te formuleren, te werken vanuit specialisme, de randvoorwaarden hiervoor voortdurend te optimaliseren, de leerling te stimuleren, de voortgang van het proces te bewaken en de resultaten te waarderen. De leraar zorgt ervoor dat kinderen de basisvakken in allerlei contexten toepassen. Er wordt voortdurend gezocht naar de verbinding tussen de verschillende vakgebieden, zodat er niet fragmentarisch wordt lesgegeven.

Leren op school gaat met name over het op gang brengen van het leren van kinderen. Wij laten onze kinderen dan ook tot leren komen door aantrekkelijk, boeiend en betekenisvol onderwijs en door de kinderen te stimuleren en te verleiden tot leren door ontdekkend en onderzoekend aan de slag te gaan. Zelfstandigheid speelt daarbij een belangrijke rol.

Leren bestaat uit een combinatie van kennis, inzicht, vaardigheden en de toepassing daarvan. Ons onderwijs bestaat daarom uit een combinatie van activerende werkvormen, klassikale instructiemomenten, zelfstandig werken, werken in groepjes en inspirerend thematisch onderwijs volgens het gedachtegoed van IPC. Daarbij wordt gebruikgemaakt van ICT en een rijke leeromgeving.

Kinderen opleiden tot zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid is een belangrijk leerdoel. Leren van en met elkaar is ons uitgangspunt. Kinderen hebben daar diverse vaardigheden voor nodig die wij vanuit onze thematische en onderzoekende manier van werken stimuleren.

Onze visie op lesgeven

Ons werk draait om het lesgeven, waarbij pedagogisch en didactisch handelen ons uitgangspunt zijn. We zien elk kind als een uniek persoon, en bouwen aan een goede relatie met een open houding en respect, waarin het kind zich gezien voelt.

We werken gericht aan zelfstandigheid, eigenaarschap, gedeelde verantwoordelijkheid, samenwerking, kritische zin en reflecterend vermogen van leerlingen. In ons onderwijs zijn daarom van groot belang:

  • Het creëren van een veilige, prettige en positieve leeromgeving. Pas dan komen leerlingen écht tot leren.
  • Handelingsgericht werken vanuit groeps- en kindkenmerken en met een positieve instelling.
  • Een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen.
  • Kinderen doelgericht en vanuit samenhang laten leren.
  • Onderwijs op maat geven: differentiëren.
  • Gevarieerde werkvormen hanteren met aandacht voor boeiende, activerende en motiverende activiteiten.
  • Het stimuleren van de betrokkenheid en het eigenaarschap van de leerlingen.
  • Kinderen zelfstandig en samen laten werken.
  • Kinderen spelenderwijs en bewegend laten leren.