Onze missie 

Voorbereid op de wereld, klaar voor de toekomst!

Onze visie

Alle medewerkers van Kindcentrum Sluisbuurt doen alles wat mogelijk is om van elk kind een mens te maken, dat met lef en met een open blik in het leven staat. Vol van zelfvertrouwen, creatief in doen en denken, initiatiefrijk, met oog voor de ander en dat verantwoordelijkheid leert nemen.

Onze visie is gebaseerd op de volgende vijf kernwaarden:

Vertrouwd
Kindcentrum Sluisbuurt zal een plek zijn waar kinderen, ouders, medewerkers en alle andere betrokkenen elkaar ontmoeten, zich thuis voelen en gezien worden.

Voorschool, kinderopvang en basisonderwijs zijn niet drie losse onderdelen op ons kindcentrum, maar zullen een eenheid vormen. De roosters zijn op elkaar afgestemd en alle medewerkers maken deel uit van één team. Ze kennen de kinderen door en door. In zo’n vertrouwde omgeving kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen.

Verbinding
Samenwerking vinden we erg belangrijk. Ons kindcentrum is een gemeenschap waarin we rekening met elkaar willen houden en we oog hebben voor elkaars kwaliteiten en waarin we onze onderlinge verschillen respecteren en waarderen.

Veelzijdig
Ons onderwijsaanbod is rijk en gevarieerd. Uniek bij ons is dat opvang en onderwijs door elkaar gevlochten zijn tot een overzichtelijk dagprogramma. Naast aandacht voor de basisvaardigheden als taal en rekenen is het programma gevuld met een breed aanbod van spel, sport, kunst en cultuur, wetenschap en techniek en digitale vaardigheden.

We hebben een uitdagende omgeving waar spelen, spelend leren, ontdekken, inspanning en ontspanning hand in hand gaan. ‘Binnen als het moet, buiten als het kan’, daar is ons kindcentrum op ingericht.

Verantwoordelijkheid
Kinderen krijgen vrijheid binnen grenzen om hun eigen keuzes te maken en hun eigen weg te vinden. We leren kinderen verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving te dragen.

Door afwisseling in ons dagprogramma, door kinderen keuzes, vrijheid en verantwoordelijkheid te bieden, geloven wij dat het effect van ons onderwijs zo groot mogelijk is.

Verzorging 
Wij richten ons onderwijs zo in dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt binnen het groepsverband, waarbij we rekening houden met de verschillende leermogelijkheden van de leerlingen. Wij spelen niet alleen in op de verschillen tussen leerlingen op cognitief gebied, maar ook de verschillende behoeftes op sociaal emotioneel of motorisch gebied.

Door ons kindcentrum vorm te geven zoals hierboven is beschreven, geloven wij dat we kinderen een optimale basis bieden om zich te ontwikkelen tot fijne, initiatiefrijke mensen, vol van zelfvertrouwen, klaar voor de toekomst!